fbpx
PRP – Hår

Bästa metoden mot håravfall

Håret har en stor kosmetisk betydelse för många och håravfall kan därför påverka både det sociala och psykologiska välmåendet hos människor i alla åldrar. PRP är en kroppsegen behandling som har en rad positiva effekter för håret.

 

Vad är PRP-behandling håravfall?

PRP innebär att en koncentrerad mängd blodplättar (trombocyterna) tas från patientens egna blod. Med hjälp av en centrifugmaskin skiljs plasma ut med mycket blodplättar från resten av plasman och röda blodkroppar.

 

Hur funkar PRP mot håravfall?

Den trombocytrika plasman injiceras därefter med små stick i hårbotten. På så sätt behandlas hårbotten med kroppens egna blodplättar för att få igång en läkningsprocess. Blodplättarna innehåller många olika tillväxtfaktorer som stimulerar stamcellerna kring hårsäcken och som gör att håret stimuleras till återväxt och håravfall minskar. Metoden har funnits i flera år i andra länder och använts bland annat inom avancerad sårvård och idrottsmedicin. För de som önskar bedövning kan vi lägga det lokalt i området. Behandlingen tar ca 60 minuter och kickstartar blodcirkulationen, celldelningen och hjälper de svaga hårsäckarna att återhämta sig.

Vanliga frågor

Hur går behandlingen till

Man börjar med att tappa ett rör med blod ur armvecket, ungefär som ett vanligt blodprov. Det
centrifugeras och man tar vara på blodplasman som injiceras med en tunn nål i hårbotten.
Behandlingen gör inte särskilt ont och det hela tar ca 30 minuter.

Vad kan man förvänta sig
Om man har ett pågående onormalt håravfall brukar det minska redan efter 1–2 behandlingar.
Patienter som har kronisk irritation eller klåda i hårbotten (utan hudsjukdom) brukar också märka
att besvären avtar redan efter första behandlingen. Effekt på den svaga hårsäcken blir i regel
märkbar först efter 3–4 månader. Förbättring sker sedan successivt under det närmaste
månaderna. Efter en lyckad behandling kan man sammantaget förvänta sig att onormalt håravfall
avtar, ärftligt håravfall bromsas upp, håret vitaliseras och eventuell irritation i hårbotten lindras.
Hur många behandlingar behövs
För håravfall rekommenderar vi 3 behandlingar i serie var tredje vecka. Varje behandling kostar
3500 kr och man kan även köpa en kur på 3 behandlingar för 9000 kr eller 6 behandlingar för
15000 kr. Efter uppnått resultat kan man göra enstaka stimulerande behandlingar någon gång om året.
Biverkningar
Behandlingen utgör ingen risk för överföring av sjukdomar eller allergisk reaktion eftersom
blodplättarna kommer från patientens egna blod.
Hur känns det efter behandling
Det behandlade området blir rött och en aning svullet efter behandlingen. I allmänhet går detta
över inom några timmar. Lätt ömhet kan kvarstå 1–2 dagar efter behandlingen. I allra flesta fall kan
man återgå till sitt arbete samma dag eller senast dagen efter behandlingen. Blåmärken eller andra
synliga tecken på en genomförd behandling kan förekomma men är mycket sällsynt i samband
med hårbehandlingar.